Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

Η ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ προσφέρει τη δυνατότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών, υπηρεσιών αγοραπωλησιών μετοχών, παραγώγων προιόντων, διαπραγματευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων - ETF's και άλλων αξιών στο χρηματιστήριο Αθηνών και στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια μέσω των μεγαλύτερων εγχώριων και ξένων οίκων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :