Λήψη και Διαβίβαση εντολών

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω συνεργαζόμενων χρηματιστηριακών εταιριών, από το αρμόδιο τμήμα που αποτελείται από το πλέον έμπειρο και πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσωπικό, διαθέτοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, για την ασφαλή, άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών τους.

 

                  

Τα παρακάτω στελέχη μας είναι κάτοχοι της απαιτούμενης επαγγελματικής πιστοποίησης που χορηγείται από την αρμόδια εποπτική αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) για την λήψη και διαβίβαση εντολών ενόψει της εφαρμογής της 18/809/21-02-2018 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 93 του ν. 4514/2018) βάση του από 10/07/2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ, της εταιρείας:

 

Γεώργιος Ζώτος              Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Β1 (Γ8131 13/12/2018 Ε.Κ.)

Παράσχου Δημήτριος        Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Γ    (Γ 3082 01/03/2011 ΤτΕ ανανέωση την 30/01/2018 ΤτΕ)

Ιορδανίδης Χαράλαμπος  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Β1 (Β1619-26/05/2003-ανανέωση 31/12/2017 Ε.Κ.)

Καρακάση Μαρία             Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Β   (επιτυχών στις εξετάσεις 11/2016 προηγ.9431/13-07-2008 ΤτΕ)

Αγγελούδη Θεανώ          Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Α1 (Γ 1016-14/12/2006 -ανανέωση την 31/12/2017 Ε.Κ. )

Τανακίδης Γεώργιος        Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Α1 (Β1096-31/03/2003ανανεωση την 31/12/2017 Ε.Κ.)

Βογιατζής Ιορδάνης       Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Β   (31/03/2003 ανανεωση την 31/12/2017 Ε.Κ. ) 


 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :