Ευκαιρίες καριέρας

Ζητούνται έμπειρα και πιστοποιημένα, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στελέχη για το τμήμα Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών(πιστοποίηση Β-Β1-Γ-Δ)

 

Απαραίτητα προσόντα:

- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
- Κάτοχοι τίτλου οικονομικού Πανεπιστημίου,
- Άριστα Αγγλικά (κάτοχος Proficiency),
- Άριστος χειρισμός προγραμμάτων F. B. & Middle Office
- Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία

 

Προσφέρονται:

- Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών
- Φιλικό και άνετο περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικών στην φόρμα που ακολουθεί ή στο fax: 2310244462.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργασθείτε στην εταιρεία μας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :