Ελλάδα

 

 

 

Στον τομέα της οικονομίας X.A.

Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, “γκελάρει” στις παρυφές των 1100 μονάδων, δίνοντας αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας, αλλά δεν αποφεύγει το αρνητικό κλείσιμο και για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση δεν μπορεί να συγχρονιστεί με τον θετικό βηματισμό των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών. Σε αυτή την περίπτωση, οι πρώτες συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, αναλαμβάνουν τον δύσκολο ρόλο να δείξουν αν η διόρθωση έχει ολοκληρωθεί, ή αν θα υπάρξει και συνέχεια, με πιο επιθετικές κινήσεις των “sellers”, με το κλίμα να το διαμορφώνουν και οι πιθανολογούμενες πολιτικές εξελίξεις.  Ιδιαίτερη προσοχή θέλει ο τίτλος της ΔΕΗ (-3,17%), καθώς αυτός μπορεί να αντικατοπτρίζει την πιθανή αύξηση του πολιτικού ρίσκου και ίσως οι traders πρέπει να τον προσέχουν περισσότερο από εδώ και πέρα. Στα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η ευδιάκριτη υποχώρηση του τζίρου, κάτι που φάνηκε από το ξεκίνημα της συνεδρίασης και η μικρή κινητικότητα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση. Από την άλλη, ίσως αξίζει να σημειωθεί ότι τα πράγματα μπορεί να ήταν σημαντικά χειρότερα για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE25), αν δεν υπήρχαν οι σημαντικές βοήθειες από ΕΕΕ (+0,25%) και ΜΠΕΛΑ (+3,79%).  Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 8 Μαρτίου 2024. Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1125,0 (+0,56%) και 1103,88 μονάδων (-1,33%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1114,16 (-0,41%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1114,68 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,37%. Ο τζίρος υποχώρησε στα 95,5 εκατ., από τα οποία τα 12,4 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ), ενώ ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ απασχόλησαν το 22%% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών. Από τον συνολικό τζίρο των 95,5 εκατ., τα 87,7 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25. Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (9), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (5,4), Eurobank (5,4), Εθνική (4,9), Μυτιληναίο (3,5), Alpha BankΑΛΦΑ +0,73% (3,4), ΔΕΗ (3), Πειραιώς (2,8), Jumbo (2,8), Motor Oil (2,7), Ελ. Πετρέλαια (2,5), και ΤΕΝΕΡΓ (2,3 δισ. ευρώ). Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, ενώ αξίζει υποσημείωσης και η σημερινή αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της ΑΛΦΑ (+0,73%) βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τα 1,3775 ευρώ (-3,64%), της ΕΤΕ (+1,17%) μέχρι τα 5,224 ευρώ (-1,40%), της ΕΥΡΩΒ (-0,27%) μέχρι τα 1,426 ευρώ (-2,33%) και της ΠΕΙΡ (-1,14%) μέχρι τα 2,16 ευρώ (-5,05%). Μεταξύ 927,5 (+1,30%) και 893,11 μονάδων (-2,46%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 913,77 (-0,20%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 917,94 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,25%. Ο ΔΤΡ παραμένει σε ημερήσιο “long” με “stop” στις 875 μονάδες. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα από το εν λόγω επίπεδο, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 950 – 962 μονάδες. Σχετικό πλεονέκτημα των “κόκκινων” τίτλων, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΕΕΕ (+0,25%), ΕΛΧΑ (+0,23%), ΚΟΥΕΣ (+0,78%), ΜΠΕΛΑ (+3,79%), ΜΥΤΙΛ (+0,40%), ΣΑΡ (+0,83%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΟΤΟΕΛ.

 

Στον επιχειρηματικό τομέα.

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕΟΤΕ -1,50% Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, ως μέρος της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ή 44.810.061 μετοχές), σε ένα εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε συνέχεια του ανωτέρω καθώς και της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδίων οργάνων, η Εταιρεία προτίθεται να αγοράσει έως 30.000.000 ίδιες μετοχές, κατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 19/01/2024 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή. Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε €175 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο. Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.  Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει σήμερα 4.753.092 ίδιες μετοχές, που απέκτησε στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 2022, τις οποίες προτίθεται να ακυρώσει με απόφαση επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

Διεθνείς Αγορές

 

 

ΕΥΡΩΠΗ

Κέρδη στις ευρωαγορές μετά τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην Ευρωζώνη. Στο μεταξύ, επιταχύνθηκε η ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ευρωζώνης τον περασμένο μήνα καθώς ανέβασε ταχύτητα η ανάπτυξη στον κυρίαρχο κλάδο υπηρεσιών του μπλοκ, όπως έδειξε έρευνα, δίνοντας στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η νομισματική ένωση θα αποφύγει την ύφεση. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Σύνθετος Δείκτης Υπεύθυνων Αγορών (PMI) της S&P Global, που θεωρείται καλό βαρόμετρο της συνολικής οικονομικής υγείας, σκαρφάλωσε σε υψηλό οκτώ μηνών και τις 52,0 μονάδες τον περασμένο μήνα, από 50,3 τον Ιανουάριο – ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από την προκαταρκτική μέτρηση των 52,3 μονάδων. Επιπλέον, κατά 2,8% υποχώρησαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία της ευρωζώνης τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat την Παρασκευή. Το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 2,2% για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός χονδρικής διαμορφώθηκε στο 15% στην ευρωζώνη και στο 16,4% στην ΕΕ. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,92% στις 464 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο μόλις 0,04% στις 7.947 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 1,64% στις 15.578 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,88% στις 7.348 μονάδες. Στην αγορά εμπορευμάτων, τo αργό WTI ενισχύεται 1,1% στα 79,10 δολάρια ανά βαρέλι και ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,6% στα 1.851 δολ./oz. Παράλληλα, το ευρώ κινείται υψηλότερα 0,1% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0611 δολ.

 

 


Η.Π.Α

Κέρδη στη Wall Street μετά την πτώση στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αν και παραμένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες των επενδυτών για τις επόμενες κινήσεις της Fed αναφορικά με τα επιτόκια. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου επέστρεψε κάτω από το 4% υποχωρώντας κατά οκτώ μονάδες βάσης, στο 3,98% και το yield του 2ετούς διαμορφώθηκε στο 4,87% σημειώνοντας πτώση τριών μονάδων βάσης. Στο μεταξύ, η Fed διαμήνυσε ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών. «Η επιτροπή [FOMC] δεσμεύεται να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο στόχο του 2%» ανέφερε η Fed στην εξαμηνιαία έκθεσή της προς το Κογκρέσο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι «οι συνεχιζόμενες αυξήσεις επιτοκίων θα είναι κατάλληλες προκειμένου να επιτευχθεί μια επαρκώς περιοριστική νομισματική πολιτική». Ο Dow Jones ενισχύθηκε 1,17% ή 386 μονάδες στις 33.390, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,61% στις 4.045 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,97% στις 11.689 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Apple (+3,4%) και Boeing (+2,3%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Verizon (-0,4%) και UnitedHealth (-0,3%). «Ανεξάρτητα από το πόσο αργά κινείται η Fed και από το πόσο «επικοινωνεί» όλα όσα θέλει να κάνει…δεν θα καταφέρει να αποφύγει τις συνέπειες από την αντιστροφή της ποσοτικής χαλάρωσης», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της Bleakley Advisory Group, Peter Boockvar. Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο δείκτης ISM υπηρεσιών υποχώρησε στις 55,1 μονάδες τον Φεβρουάριο από 55,2 τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν μεγαλύτερη πτώση του δείκτη στις 54,3 μονάδες. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 2% στα 79,79 δολ. μετά από διάψευση δημοσιεύματος ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν την αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ λόγω αντιπαραθέσεων με την Σαουδική Αραβία. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 1% στα 1.858 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε χαμηλότερα 0,4% έναντι του ευρώ, στο 1,0640 δολ.

 

 

ΑΣΙΑ

Μικτή εικόνα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τους νέους στόχους για την ανάπτυξη που τέθηκαν στην Κίνα, ενώ αναμένουν την ανακοίνωση σειράς οικονομικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρεθεί αυτήν την εβδομάδα και η Fed, με τους επενδυτές να ευελπιστούν πως θα συνεχίσει με αυξήσεις επιτοκίων 25 μ.β. και όχι 50 μ.β. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύονταν κατά 0,7% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο καταγράφει κέρδη 1,17% στις 28.251 μονάδες. Χαμηλότερα κατά 0,22% ο Shanghai Composite στις 3.320 μονάδες, κατά 0,55% ο CSI στις 4.107 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,27% στις 20.628 μονάδες, κατά 0,56% ο ASX στις 7.525 μονάδες και κατά 1% ο Kospi στις 2.457 μονάδες.

 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Υψηλότερα κινήθηκε ο χρυσός την Παρασκευή με ώθηση από την πτώση του δολαρίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Ιανουαρίου,  Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού ενισχύθηκε 0,7% στα 1.853 δολάρια ανά ουγκιά. Για την εβδομάδα το πολύτιμο μέταλλο έκλεισε με κέρδη 2%.

 

 

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Χαμηλότερα κινείται το δολάριο, με πορεία για εβδομαδιαία απώλεια, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την έκταση της μελλοντικής πορείας σύσφιξης της Federal Reserve. Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί το δολάριο έναντι ενός καλαθιού άλλων έξι νομισμάτων, διαπραγματεύεται 0,2% χαμηλότερα στις 104,73, υποχωρώντας από το υψηλό δύο μηνών των 105,36 που παρατηρήθηκε στην αρχή της εβδομάδας. Ο δείκτης δολαρίου πρόκειται να υποχωρήσει κατά 0,4% αυτή την εβδομάδα -θα είναι η πρώτη εβδομάδα πτώσης από τον Ιανουάριο. Το χτύπημα στο νόμισμα έρχεται από την υπόθεση που θέλει τη Fed να τηρεί μέτρια νομισματική πορεία σύσφιξης -κλίμα που ενισχύθηκε μετά τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα Raphael Bostic. Ο Bostic είπε ότι προτιμά την «αργή και σταθερή» ως την κατάλληλη πορεία δράσης για τη Fed, υποστηρίζοντας μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης αργότερα αυτόν τον μήνα και προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων μπορεί να αρχίσει να γίνεται αισθητός μόνο την άνοιξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Rating 10Y Bond Bank Spread vs
Country S&P Yield Rate Bund T-Note
Japan A+ 0.497% -0.10% -217.9 bp -344.7 bp
Switzerland AAA 1.503% 1.00% -117.3 bp -244.1 bp
Sweden AAA 2.617% 3.00% -5.9 bp -132.7 bp
Germany AAA 2.676% 3.00% 0.0 bp -126.8 bp
China A+ 2.917% 3.65% 24.1 bp -102.7 bp
Denmark AAA 2.934% 2.10% 25.8 bp -101.0 bp
Netherlands AAA 3.020% 3.00% 34.4 bp -92.4 bp
Ireland AA- 3.174% 3.00% 49.8 bp -77.0 bp
France AA 3.195% 3.00% 51.9 bp -74.9 bp
Finland AA+ 3.231% 3.00% 55.5 bp -71.3 bp
Singapore AAA 3.332% 3.58% 65.6 bp -61.2 bp
Belgium AA 3.340% 3.00% 66.4 bp -60.4 bp
Norway AAA 3.358% 2.75% 68.2 bp -58.6 bp
Austria AA+ 3.359% 3.00% 68.3 bp -58.5 bp
Canada AAA 3.367% 4.50% 69.1 bp -57.7 bp
Portugal BBB+ 3.585% 3.00% 90.9 bp -35.9 bp
Spain A 3.707% 3.00% 103.1 bp -23.7 bp
Hong Kong AA+ 3.806% 5.00% 113.0 bp -13.8 bp
Malta A- 3.809% 3.00% 113.3 bp -13.5 bp
United Kingdom AA 3.861% 4.00% 118.5 bp -8.3 bp
United States AA+ 3.944% 4.75% 126.8 bp 0.0 bp
Italy BBB 4.527% 3.00% 185.1 bp 58.3 bp
Greece BB+ 4.558% 3.00% 188.2 bp 61.4 bp

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 27-02-2023 – 6-03-2023